Anti Combi actie maand december

 

Zoals het er nu naar uitziet zal er in december door de verschillende supporters van verschillende clubs actie gevoerd gaan worden tegen het huidige supporters beleid. Deze actie zal zich voornamelijk richten op het negeren van de verplichte combi-vervoer. Ajax zal in de weekenden dat er actie gevoerd gaat worden tegen PSV(thuis) en Twente(uit) spelen. Meer informatie over de eventuele acties die gaan komen zal o.a op de site van DAS gelezen kunnen worden en anderzijds zal ook tijdens de thuiswedstrijden voorafgaand aan deze weekenden in de Arena hierover gesproken worden. Uiteraard zullen niet de exacte plannen op internet verschijnen, aangezien het verassings effect zal verdwijnen en de politie en justitie ook niet helemaal achterlijk zijn .

 

Waarom deze actie en wat ging er aan deze actie vooraf?

In Utrecht is een in eerder stadium overleg geweest tussen supporters van;

- Feyenoord (SV) - Ajax (DAS) - NAC (Rat) - FC Utrecht (SV) - ADO Den Haag - Sparta (ITWM) - PSV (Stichting Oostfront)

Gesproken is over de problematiek rond de uitwedstrijden. Er is gekeken of er een draagvlak is om actie te voeren tegen het huidige combi-vervoer. Tijdens het gesprek is het volgende besloten:

De BOVS - de landelijke koepelorganisatie - zal in de komende periode via de officiŽle kanalen aandacht vragen voor de problemen, en duidelijk maken, dat wanneer er niets gedaan wordt men de "achterban" niet meer in de hand heeft. Indien dit niets uithaalt, zal er in de weekend van 3 en 10 december landelijk actie worden gevoerd. Deze acties zullen bestaan uit het negeren van de combi- regeling. Supporters, die op een van die dagen verplicht met de combi moeten, gaan met de auto naar de betreffende stadsgrens, en lopen vanaf daar naar het stadion. De verwachting is, dat naast de genoemde clubs er zich nog andere clubs zullen aansluiten.

De doelstellingen zijn: - Minder combi's, alleen als het echt noodzakelijk is - Meer kaarten, 10% met een maximum van 3.000 - Bij verplichte combi: 40% korting op het toegangsbewijs - Betrokkenheid van supporters bij vooroverleg wedstrijden.

Ook de media heeft zich niet onbetuigd gelaten en in diverse kranten, Nieuwe Revu en zelfs op het journaal verschenen de "oorlogsplannen" van de Hoolugans in de maand december.

Zo schreef de telegraaf het volgende:

30-10-1999 Angst voor grote ongeregeldheden tijdens Anti-Combi actie in maand december

oorlogsplannen hooligans in maand december-bron telegraaf

Hooligans hebben vergevorderde plannen om in december het maatschappelijk leven in ons land volledig te ontwrichten met een grootscheepse voetbalsupportersoorlog. De KNVB en het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) in Utrecht zijn op de hoogte van de oorlogsdreiging. Aanhangers van verschillende eerste- en eredivisieclubs werken momenteel in het geheim samen om tussen 3 en 13 december onder meer autosnelwegen te blokkeren en grote publieksevenementen als schaatskampioenschappen en concerten te verstoren. Volgens ingewijden worden zelfs aanvallen op politiebureaus en gemeentehuizen overwogen. Ook staan rellen op stapel rond negen voetbalwedstrijden, onder meer in Eindhoven, Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en Utrecht. De bedoeling is om tegelijkertijd meerdere acties op verschillende plaatsen uit te voeren. "Dan heeft de politie onvoldoende mankracht om de rellen te beteugelen", zo meldt een lid van een van de samenwerkende harde kernen. Onbeheersbaar De voetbalbond heeft gisteren in Zeist gesproken met de supportersorganisatie BOVS, die banden onderhoudt met de harde kernen.

De BOVS heeft de KNVB in een petitie gewaarschuwd om snel maatregelen te nemen teneinde 'onbeheersbare rellen te voorkomen.' "We hebben eerder geplande harde acties weten op te schorten, maar houden het niet meer in de hand als er niets tegen gebeurt", aldus BOVS-zegsman F. van den Muijsenberg. De voetbalfans eisen onder meer dat de clubs de toegangsprijzen voor de bezoekersvakken verlagen. Deze zijn nu soms twee maal duurder dan vergelijkbare plekken elders in de stadions. Bovendien willen ze dat deze vakken worden vergroot tot de door de KNVB voorgeschreven tien procent van de totale stadioncapaciteit. Ook zouden te veel duels onnodig als risicowedstrijd worden aangemerkt, waardoor supporters te vaak gebruik moeten maken van verplicht gezamenlijk vervoer. De gesprekken tussen de voetbalbond en supporters worden op 19 november voortgezet. Eisen De politie wacht vooralsnog de onderhandelingen tussen de supporters en de KNVB af. "We verwachten dat ze er wel uitkomen, de eisen van de aanhangers zijn redelijk", aldus een zegsman van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. Op mogelijke rellen in december wil hij daarom nog niet vooruitlopen, al bevestigt hij dat ermee is gedreigd.

De Landelijke Federatie Supportersverenigingen (FSV) steunt de eisen van de harde kernen en haar zusterorganisatie BOVS, maar distantieert zich met klem van eventueel geweld. "Die dreiging is volstrekt onacceptabel. Bovendien gooien de betrokkenen hun eigen glazen in, omdat hun bewegingsvrijheid na zulke rellen nog verder wordt beperkt", aldus voorzitter R. de Boer.